Jesteś tutaj: Home » Inne » Ukraiński rzecznik praw dziecka informuje, że w krajach UE opieka społeczna przejęła ponad 250 dzieci z Ukrainy. 33 takie przypadki odnotowano w Polsce

Ukraiński rzecznik praw dziecka informuje, że w krajach UE opieka społeczna przejęła ponad 250 dzieci z Ukrainy. 33 takie przypadki odnotowano w Polsce

Fot. Redakcja

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku ukraiński resort polityki społecznej informował o 255 ukraińskich dzieciach, które zostały odebrane rodzinom uchodźców za granicą. Najgorzej sytuacja wygląda w Niemczech, gdzie odnotowano już 71 takich przypadków. Na kolejnych miejscach plasują się Polska (33), Włochy (25), Czechy (24) oraz Szwecja (17).

O kolejnych przypadkach w komentarzu dla „NV” rzecznik praw dziecka Dmytro Lubinets. Jak zaznaczył obecnie rozpatrywane są apelacje w sprawie 176 dzieci. Często powodem interwencji służb społecznych jest brak niezbędnych dokumentów od rodziców lub opiekunów, a także nienależyte wykonywanie obowiązków rodzicielskich. Poprzez nienależyte wykonywanie obowiązków zgodnie z lokalnymi przepisami może być potraktowe podnoszenie głosu, jakikolwiek wpływ fizyczny, pozostawianie dzieci bez nadzoru, a także agresywne zachowanie dzieci lub ich nieuczęszczanie do placówek edukacyjnych.

Te sytuacje pokazały odmienność w traktowaniu opieki rodzicielskiej w krajach UE oraz Ukrainie. Kraje unijne wprowadzają coraz to większe swobody dla osób niepełnoletnich i możliwości zaskarżania własnych rodziców. Czasami to wykracza poza normy konstytucyjne, jak kontrowersyjna ustawa polskiego Sejmu o „pigułce dzień po”. Ta ustawa jeżeli wejdzie w życie pozwoli niepełnoletnim dziewczynkom bez zgody rodziców przerywać ciąże. To przeczy zasadom odpowiedzialności rodzicielskiej w stosunku do dzieci do lat 18. Odpowiedzialność rodzica za dziecko wygasa w pełnym zakresie dopiero po uzyskanie przez nie pełnoletności. Na przykład po godzinie 22 niepełnoletnie osoby nie powinny przebywać poza domem bez opieki rodziców. Nawet więcej: Ustawa Kodeks karny z 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 nr. Nr 88, poz. 553 ze zmian.) mówi, że nawet nieumyślne działania prowadzące do zagrożenia życia lub zdrowia dziecka stanowi przestępstwo. Zaniedbania rodziców i innych osób, na których spoczywa obowiązek takiej opieki jest szczególnie surowo karaną formą tego przestępstwa. Jeżeli wskutek przyjęcie pigułki aborcyjnej dziecko zachoruje, lub urodzi dziecko z upośledzeniami wskutek powikład popigułkowych to kto wówczas poniesie odpowiedzialność?

Słowo Polskie, 3 marca 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *