Jesteś tutaj: Home » Inne » Reakcja władz rosyjskich na powstanie listopadowe na Wołyniu i Wschodnim Podolu

Reakcja władz rosyjskich na powstanie listopadowe na Wołyniu i Wschodnim Podolu

Fot. polona

Na stronach Polony znajduje się ciekawy dokument datowany 9 czerwca 1831 roku, w którym Rosjanie w typowym dla nich stylu reagują na zgromadzone u mieszkańców tego regionu, w większości Polaków, różnej broni.

To uwiadomienie zostało podpisane długo po wartkiej akcji oddziałów Dwernickiego pod Boremlem, walce powstańców Podolskich pod wodzą Sobańskich i Kołyszki na Podolu i w trakcie wycofywania się oddziału Karola Różyckiego na teren zaboru austriackiego.

Od pełniącego Urząd Wołyńskiego Cywilnego Gubernatora

UWIADOMIENIE

NAJJAŚNIEJSZY MONARCHA, widząc z doniesień o czynnościach przeciwko buntowników, zwróconych od Polski guberniów, że niektóre bandy tych buntowników miały przy sonie Armaty, wzięte z Obywatelskich dóbr, zważwyszy rozkazać raczył: aby wydano zalecenia o odebraniu od mieszkańców wszelkiego rodzaiu broni niezwłocznie i z najściślejszą dokładnością były wykonane. A jeżeli i potem, okaże się między mieszkańcami broń, a szczególnie Armaty, natenczas, winni w takowych uchybieniach podpadną najsroższcej odpowiedzialności.

Przytem JEGO IMPERATORSKA MOŚĆ przyjmując do uwagi, iż niektórym osobom Najmiłościwiej darowały się czasem Armaty, jako szczególny znak Łaski MONARSZEJ, i że z tego względu zupełnie iest niewłaściwie, iżby ci, którzy są zaszczyceni takową nadgrodą, utrzymywali armaty w swoich Dobrach, tym bardziej że one w prywatnym pożyciu nie są potrzebne na żaden użytek, raczył Najwyższy rozkazać: ażeby nadal, we wszystkich, generalnie Guberniach, zwróconych od Polski, w dobrach tych tylko osób znajdowały się armaty, którym one są darowane.

Ci zaś, którzy zaprowadzili takowe samowolnie, obowiązani są niezwłocznie one zniszczyć, a zawierający Się w owych kruszec obrócić do innego użycia.

Żytomierz
9 Czerwca 1831 r.

Słowo Polskie za: polona, 23 marca 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *