Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Polska wspiera projekt „Mój tata broni Ukrainy!”

Polska wspiera projekt „Mój tata broni Ukrainy!”

Po prawej konsul generalny RP we Lwowie otrzymuje dyplom uznania za pomoc w akcjach charytatywnych Polski na rzecz wsparcia ukraińskich żołnierzyW ramach IX Ukraińsko-Polskiego „Forum Partnerstwa” odbyło się spotkanie, które miało na celu nawiązanie głębszej współpracy pomiędzy obwodem lwowskim a polskimi województwami. Swoją obecnością przedsięwzięcie zaszczycili przedstawiciele Lwowskiej Rady Obwodowej i Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, a także Konsul Generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd oraz przedstawiciele kilku regionów Polski.

Zwracając się do gości Forum, przewodniczący stałej komisji ds. budżetu, rozwoju społeczno-gospodarczego oraz własności komunalnej Lwowskiej Rady Obwodowej Jarosław Kaczmaryk podkreślił szczególne znaczenie organizacji wspólnych przedsięwzięć, jednym z których jest właśnie Forum Partnerstwa. – Takie wydarzenia łączą oraz umożliwiają rozpoczęcie nowej i owocnej współpracy pomiędzy konkretnymi regionami Ukrainy i Polski – mówił Kaczmaryk. Jednocześnie przekazał na ręce Jarosława Drozda podziękowanie za aktywny udział i wsparcie w realizacji społecznego projektu na wielką skalę „Mój tata broni Ukrainy!” dla dzieci uczestników ATO i Bohaterów Niebiańskiej Sotni.

Przedstawicielom polskich województw udzielono szczegółowych informacji na temat projektu i zaproszono do współpracy w sprawie promocji i dofinansowania tej akcji charytatywnej. Warto powiedzieć, że projekt „Mój tata broni Ukrainy!” startował wiosną 2015 roku. Pierwotnie nosił wyłącznie kulturalno-rozrywkowy charakter i przewidywał szereg imprez oraz udział dzieci w różnego rodzaju konkursach artystycznych. W lecie zaś organizatorzy tej akcji społecznej nieco rozszerzyli projekt, skupiwszy się na tym, aby jak najbardziej pomóc dzieciom obrońców Ukrainy w zakresie wypoczynku letniego. A więc, dzięki wspólnym staraniom wszystkich koordynatorów i partnerów projektu udało im się zorganizować wypoczynek dla młodych mieszkańców Ukrainy w Polsce i Bułgarii. Jesienią projekt będzie kontynuowany i nabierze cech bardziej edukacyjnych. Dlatego polskich gości zachęcano dołączyć się do projektu i nadal zapraszać ukraińskie dzieci do siebie.

O aktualności projektu i jego ważnym znaczeniu dla społeczeństwa mówił również przewodniczący komisji ds. integracji europejskiej, współpracy transgranicznej i łączności z Ukraińcami za granicą Lwowskiej Rady Obwodowej Pawło Chobzej. Podkreślił, że dzieci ukraińskich żołnierzy-obrońców, które obecnie otrzymują pomoc z Polski, zawsze o tym będą pamiętały. Szczególnie będą wiedziały, kto jest ich dobrym sąsiadem i życzy im dobra, i kto prawdziwym wrogiem Ukrainy i ponosi winę za to, że rodzice tych dzieci są daleko od swoich domów i narażają codziennie swoje życie, broniąc granic cywilizacji zachodniej.

Igor Gałuszczak, Lwów, 11.09.15 r.


{morfeo 962}

{youtube}{/youtube}