Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » KMIS: Ukraińcy lubią Polaków, nie cierpią Rosjan i Białorusinów

KMIS: Ukraińcy lubią Polaków, nie cierpią Rosjan i Białorusinów

Fot. KMIS

Najniższy poziom uprzedzeń etnicznych w społeczeństwie ukraińskim obserwowany jest w stosunku do Ukraińców i Polaków. Zaś najgorszy stosunek Ukraińcy mają do mieszkających w ich krajach Rosjan i Białorusinów. Nieco pogorszył się także stosunek do rosyjskojęzycznych Ukraińców. Świadczą o tym wyniki badań Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii.

W trakcie badania dla każdej grupy etnicznej znajdującej się na liście pytani musieli odpowiedzieć jak blisko są skłonni pozwolić na relacje z przedstawicielami każdej grupy (tzw. dystans społeczny). Minimalny dystans społeczny wynosi 1 (przyjąć jako członk rodziny), maksymalny to 7 (nie wpuszczać na Ukrainę). Często poziom dystansu społecznego interpretowany jest jako poziom uprzedzeń wobec tej czy innej grupy.

Najmniejszy dystans społeczny mają Ukraińcy ukraińskojęzyczni (wskaźnik 2,03), następnie Polacy i Ukraińcy rosyjskojęzyczni (wskaźnik jest prawie taki sam – odpowiednio 2,93 i 2,95), większość badanych jest gotowa przyjąć przedstawicieli tych grup jako członków rodziny i bliskich przyjaciół. Na kolejnych miejscach plasują się Kanadyjczycy i Amerykanie (wskaźniki też są praktycznie takie same – 3,04 i 3,07) oraz Niemcy, Francuzi i mieszkańcy Ukrainy żydowskiego pochodzenia (wskaźniki od 3,32 do 3,39, różnica jest nieistotna statystycznie).

Największy dystans społeczny mają Afrykanie (4,69), Romowie (4,75), Rosjanie mieszkający na Ukrainie (4,96) i Białorusini mieszkający na Białorusi (5,30). Ostatnie miejsce o największym dystansie społecznym zajmują Rosjanie – mieszkańcy Rosji (6,38). Zdecydowana większość (80%) nie wpuściłaby Rosjan nawet jako turystów.

Jeśli porównamy te dane z rokiem ubiegłym, znacząco poprawił się stosunek do Kanadyjczyków, Amerykanów, Niemców i Francuzów, czyli przedstawicieli głównych sojuszników Ukrainy w walce z Rosją. Stosunek do Polaków nie uległ zmianie, gdyż był już na wysokim poziomie (badanie prowadzono przed zablokowaniem granicy ukraińsko-polskiej przez polskich rolników).

W ciągu ostatniego roku pogorszył się jedynie stosunek do rosyjskojęzycznych Ukraińców.

Zdaniem socjologów po rozpoczęciu wojny na dużą skalę poziom ksenofobii nieznacznie wzrósł w związku z pogorszeniem się stosunku do Rosjan i Białorusinów, a na przestrzeni ostatniego roku – od października 2022 r. do października 2023 r. – nieznacznie spadł z powodu poprawa stosunku do sojuszników (Kanadyjczyków, Amerykanów, Niemców i Francuzów).

Rozpoczynając „hybrydową”, a później wojnę na pełną skalę przeciwko Ukrainie, Rosja własnymi siłami znacząco pogorszyła swój wizerunek nie tylko na Ukrainie, ale w ogóle w całym świecie. Świadczą o tym wyniki ankiety przeprowadzonej przez Centrum Razumkowa. Przykładowo 84 proc. respondentów na Ukrainie kojarzy Unię Europejską z postępem i rozwojem, a 83 proc. badanych kojarzy Rosję z zacofaniem i regresem.

Słowo Polskie za: KMIS, 30 stycznia 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code