Jesteś tutaj: Home » Polacy na Kresach » Ogłoszenia » Zaproszenie do udziału w konkursie „Polonijny Rodzic na 6”. Edycja 2024

Zaproszenie do udziału w konkursie „Polonijny Rodzic na 6”. Edycja 2024

Szanowni Prezesi Organizacji Oświatowych, Szanowni Dyrektorzy Szkół Polonijnych,

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły polonijne do udziału w VII edycji konkursu “Polonijny Rodzic na 6” – 2024, który rozpocznie się 1 stycznia i będzie trwał do 31 marca 2024 roku.

Konkurs został zainicjowany przez Komisję Kulturalno – Oświatową “Szkoła Polska” w Portland w ramach XV Zjazdu Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich w 2018 roku i cieszył się dużą popularnością. W 2019 roku pomysłodawcy konkursu rozszerzyli jego zasięg i zaprosili szkoły polonijne z całego świata do nominowania rodziców.

Tytuł „Polonijny Rodzic na 6” jest specjalnym wyróżnieniem dla wybitnych rodziców szkół polonijnych na całym świecie. Specyfika szkół polonijnych wymaga ścisłej współpracy między nauczycielami, rodzicami, uczniami, środowiskiem w jakim działa szkoła.

Konkurs „Polonijny Rodzic na 6” ma na celu docenienie roli rodzica w rozwoju szkoły polonijnej oraz podkreślenie jak istotnym i ważnym jest jego zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły. Ma promować postawę rodzica – nauczyciela swoich dzieci, który przekazuje i pielęgnuje język ojczysty w swoim domu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Czekamy na nominacje rodziców, którzy swoim zaangażowaniem i poświęceniem sprawie szkoły znacząco wyróżnili się w Waszej szkolnej społeczności.

Z wyrazami szacunku,
w imieniu Organizatorów Konkursu
Renata Dajnowska

Komisja Kulturalno – Oświatowa “Szkoła Polska” Portland, Oregon

Więcej informacji o konkursie na stronie: https://www.kop-pl.com/vii-edycja-konkursu-polonijny-rodzic-na-6-2024/

Słowo Polskie, 19 stycznia 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *