Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Na Ukrainie wrze po oświadczeniu papieża Franciszka o „matuszce Rosji”

Na Ukrainie wrze po oświadczeniu papieża Franciszka o „matuszce Rosji”

Fot. Kana

„Jesteście następcami wielkiej Rosji. Wielkiej Rosji świętych władców. Wielkiej Rosji Piotra I i Katarzyny II. Tego imperium – wielkiego i oświeconego. Kraju wielkiej kultury i wielkiej człowieczności. Nigdy nie rezygnujcie z tej spuścizny – wy następcy mateczki Rosji. Idźcie z tym do przodu. I dziękuję wam za to. Dziękuję za wasz sposób bycia Rosjanami” – tak słowo w słowo brzmi wypowiedź papieża do uczestników X Ogólnorosyjskiego Spotkania Młodzieży Katolickiej, które odbyło się 25 sierpnia w Petersburgu w nagraniu które ukazało się na katolickim kanale Kana w Youtube.

Reakcji ukraińskiego duchowieństwa nie trzeba było długo czekać. Pierwszym kto głośno skrytykował słowa pontyfika był miejscowy salezjanin Roman Łaba. Na swoim profilu w sieci Facebook on dokładnie prześledził jak skomentowała słowa zwierzchnika Nuncjatura Apostolska na Ukrainie.

Nie zabrakło także reakcji także Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej.

Oświadczenie Przewodniczącego UCG w sprawie dyskusji wokół niektórych wypowiedzi papieża Franciszka podczas spotkania z katolicką młodzieżą Rosji

Z wielkim bólem i zaniepokojeniem przyjęliśmy słowa przypisywane Jego Świątobliwości Papieżowi Franciszkowi podczas internetowego spotkania z rosyjską młodzieżą katolicką 25 sierpnia 2023 r. w Petersburgu.

Mamy nadzieję, że te słowa Ojca Świętego zostały wypowiedziane spontanicznie, bez próby oceny historycznej, a tym bardziej wsparcia dla imperialistycznych ambicji Rosji. Podzielamy jednak wielki ból przez nie wywołany nie tylko wśród episkopatu, duchowieństwa, zakonników i wiernych naszego Kościoła, ale także innych wyznań i organizacji religijnych. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z głębokiego rozczarowania społeczeństwa, jakie one spowodowały.

Słowa o „wielkiej Rosji Piotra I, Katarzyny II, o tym imperium — wielkim, oświeconym, kraju wielkiej kultury i wielkiego człowieczeństwa” — są najgorszym przykładem imperializmu i skrajnego rosyjskiego nacjonalizmu.

Istnieje niebezpieczeństwo, że słowa te zostaną odebrane jako poparcie dla nacjonalizmu i imperializmu, które dzisiaj wywołały wojnę na Ukrainie – wojnę, która codziennie przynosi śmierć i zniszczenie naszemu narodowi.

Przykłady podawane przez Ojca Świętego w istocie zaprzeczają jego doktrynie pokoju, gdyż zawsze potępiał on wszelkie formy przejawów imperializmu we współczesnym świecie i przestrzegał przed niebezpieczeństwami skrajnego nacjonalizmu, podkreślając, że jest on przyczyną „trzeciej wojny światowej” w kawałkach.”

Jako Kościół chcemy stwierdzić, że w kontekście agresji Rosji na Ukrainę takie wypowiedzi inspirują neokolonialne ambicje kraju agresora, choć taki sposób „bycia Rosjaninem” należy kategorycznie potępiać.

Aby uniknąć manipulacji intencjami, kontekstem i wypowiedziami przypisywanymi Ojcu Świętemu, czekamy na wyjaśnienie tej sytuacji ze strony Stolicy Apostolskiej.
Ukraiński Kościół Greckokatolicki wraz ze wszystkimi obywatelami naszego kraju potępia ideologię „rosyjskiego pokoju” i cały zbrodniczy sposób „bycia Rosjaninem”. Mamy nadzieję, że Ojciec Święty usłyszy nasz głos.

Za kilka dni biskupi naszego Kościoła zjednoczą się w Rzymie na dorocznym Synodzie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Będziemy mieli okazję spotkać się z Jego Świątobliwością i osobiście przekazać mu wątpliwości i ból narodu ukraińskiego, ufając Jego ojcowskiej opiece nad nim.

Biskup Swiatosław Szewczuk

Natomiast Nuncjatura Apostolska na Ukrainie zwróciła uwagę, że po połączeniu internetowym Papieża Franciszka z Ogólnorosyjskim Spotkaniem Młodzieży Katolickiej w dniu 25 sierpnia 2023 r. w ukraińskich i międzynarodowych środkach masowego przekazu rozgorzała dyskusja na temat niektórych słów wypowiedzianych przez Biskupa Rzymu z tej okazji. W szczególności, według niektórych interpretacji, papież Franciszek rzekomo wzywał młodych rosyjskich katolików do pójścia za przykładem niektórych rosyjskich postaci historycznych, znanych ze swoich imperialistycznych i ekspansjonistycznych idei i działań, które były prowadzone na szkodę sąsiednich narodów, w tym narodu ukraińskiego .

To Przedstawicielstwo Papieskie zdecydowanie odrzuca powyższe interpretacje, ponieważ papież Franciszek nigdy nie nawoływał do idei imperialistycznych. Wręcz przeciwnie, jest zagorzałym przeciwnikiem i krytykiem wszelkich form imperializmu i kolonializmu, we wszystkich narodach i we wszystkich sytuacjach. W tym samym świetle należy interpretować słowa Biskupa Rzymu z 25 sierpnia.

Na Ukrainie od 552 dni Rosja prowadzi inwazję skierowaną na zniszczenie demokratycznego państwa ukraińskiego. Tym samym łamie wszystkie międzynarodowy umowy w tym Kartę Narodów Zjednoczonych. Każdego dnia w tym kraju giną nie tylko żołnierze ale także i cywile – dzieci, kobiety osoby w podeszłym wieku. Codziennie mieszkańcy Ukrainy – w tym Polacy i katolicy zmuszeni są do chowania się w obawie być zbombardowanymi przez rakiety lub bomby. Dlatego tu wciąż z niedowierzaniem przyjmują słowa pontyfika w nadziei, że jego realne słowa zostały przekręcone przez rosyjską propagandę lub zamiast papieża wyświetlono jego hologram.

Słowo Polskie, 29 sierpnia 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *