Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Wiadomości z Ukrainy » Nauka, sztuka, inne » Na Ukrainie nie będą dofinansowane szkoły z ilością uczniów mniej niż 45

Na Ukrainie nie będą dofinansowane szkoły z ilością uczniów mniej niż 45

Fot. Yan Krukau, pexels

Rada Ministrów Ukrainy planuje zaprzestać finansowanie placówek oświatowych liczących mniej niż 45 uczniów od 1 września 2025 r. i mniej niż 60 uczniów od 1 września 2026 r.

Odpowiednie zmiany w Procedurze i warunkach przekazywania dotacji oświatowych z budżetu państwa do budżetów samorządowych, a także formułach podziału dotacji oświatowych już zostały zatwierdzone przez Radę Ministrów.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zauważa , że taka decyzja powinna stymulować poprawę efektywności sieci szkół i jakości edukacji.

Wprowadzono także inne zmiany w Procedurze przyznawania i formule podziału subwencji oświatowej, co powinno doprowadzić te dokumenty do zgodności z ustawą „O budżecie państwa na rok 2024”.

W szczególności podział subwencji oświatowej na rok 2024 został przeprowadzony bez uwzględnienia dodatkowych godzin programowych poszczególnych przedmiotów, zajęć fakultatywnych, zajęć indywidualnych itp. oraz z zastosowaniem współczynnika redukcyjnego w wysokości 0,89.

W roku 2024 w budżetach hromad terytorialnych uwzględniono szacunkową pojemność klasową ustaloną na rok 2022.

Podział subwencji oświatowej odbywa się na podstawie liczby uczniów szkół średnich ogólnokształcących, szkół zawodowych oraz uczniów szkół i uczelni zawodowych według stanu na dzień 1 października roku poprzedzającego planowany okres budżetowy. Oznacza to, że dla wszystkich instytucji edukacyjnych ustalono jedną datę.

Podział subwencji oświatowej przeprowadzono z uwzględnieniem łącznej liczby zajęć włączających do dwóch uczniów w tej klasie.

Zwiększono wymiar urlopu dla pracowników dydaktycznych szkół średnich ogólnokształcących i ośrodków pomocy włączającej. Mianowicie do obliczenia przestoju dolicza się dni urlopu na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nauczyciela oraz zasiłku finansowego na rehabilitację.

Lista kierunków, na które można skierować pozostałą część subwencji oświatowej, jest zgodna z obowiązującymi normami Kodeksu Budżetowego Ukrainy. W szczególności zasada dotycząca przeznaczenia środków na tworzenie bezpiecznych warunków w szkołach w związku z pandemią COVID-19 oraz zasada dotycząca przeznaczenia środków na prowadzenie obliczeń dla nośników energii i usług komunalnych, stypendiów itp., zostały wyeliminowane.

Słowo Polskie za: resort edukacji Ukrainy, 10 marca 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *