Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Stosunki polsko-ukraińskie » Lokale dyplomatyczne Ukraińskiej Republiki Ludowej w Warszawie

Lokale dyplomatyczne Ukraińskiej Republiki Ludowej w Warszawie

Fot. Redakcja

W Warszawie mieściła się też Misja Wojskowa (Українська військова місія в Польщі), początkowo jako Sekcja Wojskowa przy Misji Dyplomatycznej (Військова секція при Дипломатичній місії УНР в Польщі) (1919–1920), później wyodrębniona, samodzielna (1920–), z siedzibą w hotelu Saskim przy ul. Koziej 8 (1919–1920) i przy ul. Długiej 29 (1920).

W 1920 włączono do niej dotychczas samodzielną Misję ds. Organizacji Pomocy Jeńcom i Internowanym w Polsce (Місія для організації допомоги військовополоненим та інтернованим у Польщі).
W ostatnim okresie przemianowana na Ukraińską Wojskową Komisję Likwidacyjną w RP (Українська військова ліквідаційна комісія) (1920–1921). Na jej bazie powstała cywilna instytucja Ukraińska Komisja Likwidacyjna ds. Jeńców i Internowanych w Rzeczypospolitej Polskiej (Українська військова ліквідаційна комісія у справах полонених і інтернованих в. Речі Посполитій Польській) (1921–1923).
Przedstawicielstwa dyplomatyczne Ukrainy funkcjonowały w Polsce od 1919, początkowo w randze Nadzwyczajnej Misji Dyplomatycznej Ukraińskiej Republiki Ludowej, później Misji Dyplomatycznej, z siedzibą w Warszawie w budynku w al. Róż (1919–1920), następnie w hotelu Polskim przy ul. Długiej 29 (1920–1922), i jako poselstwo w hotelu Victoria przy ul. Jasnej 26 (1922–1923) oraz Przedstawicielstwo Handlowe Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (Торгпредство УРСР).

Ambasadorowie Ukrainy w Polsce przed i po Traktacie Ryskim:

1918 – Ołeksandr Karpynski (Ukraińska Republika Ludowa w dobie Hetmanatu)
1919–1920 – Andrij Liwycki (Ukraińska Republika Ludowa w czasie Petlury)
1920 – Isaj Churgin (okres przejściowy przed Traktatem Ryskim)
1921 – Mieczysław Łoganowski, chargé d’affaires (USRR)
1921–1922 – Ołeksandr Szumski, poseł (USRR)
1922–1923 – Grigorij Biesiedowski, chargé d’affaires (USRR)
1923–1924 – Dmytro Kapka, poseł (USRR)

Jeżeli wierzyć źródłom ogólnodostępnym w okresie 1920-1923 roku w Warszawie mogły jednocześnie współistnieć przedstawicielstwa marionetkowej Ukraińskiej Republiki Socjalistycznej kierowanej z Moskwy przez bolszewików oraz demokratycznej Ukraińskiej Republiki Ludowej z którą II RP zawarła pakt wojskowy. Niestety współpraca petlurowców i Polaków zakończyła się jednostronnym wycofaniem strony polskiej z Paktu Piłsudski-Petlura i legitymizacją bolszewickiej władzy na terenie Ukrainy.

Słowo Polskie za: Wikipedia, fot. własne, 30 listopada 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

code