Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Rok 2017 bogaty na rocznice ważne dla historii Polski i Europy

Rok 2017 bogaty na rocznice ważne dla historii Polski i Europy

W roku 2017 przypada 300. rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, 150. rocznica urodzin Piłsudskiego, 75. rocznica powołania AK, 100. rocznica rozpoczęcia bolszewickiej rewolty i Ukraińskiej Republiki Ludowej, 100. rocznica objawień w Fatimie oraz 160. rocznica urodzin w Berdyczowie Józefa Konrada Korzeniowskiego.

W oparciu o artykuł PAP prześledźmy od miesiąca do miesiąca wszystkie najważniejsze wydarzenia, które będziemy upamiętniali w Nowym Roku:

Styczeń

– 220. rocznica powstania Legionów Polskich we Włoszech: 9 stycznia 1797 r. generał Jan Henryk Dąbrowski podpisał umowę z Republiką Lombardii o powołaniu pierwszej po III rozbiorze polskiej formacji wojskowej.
– 70 lat temu, 19 stycznia 1947 r. odbyły się sfałszowane przez komunistów wybory do Sejmu Ustawodawczego. W głosowaniu najwięcej głosów zdobyło Polskie Stronnictwo Ludowe Stanisława Mikołajczyka.

Luty

– 300 lat temu, 1 lutego 1717 r. pod presją Rosji odbyły się w Warszawie obrady tzw. Sejmu Niemego, na którym ograniczono kontyngent wojsk saskich w Polsce i liczebność polskiej armii oraz potwierdzono wolności szlacheckie.
– 75. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.

Marzec

– 130 lat temu, 22 marca 1887 r. Józef Piłsudski został aresztowany pod zarzutem udziału w spisku na życie cara, którego autorami byli członkowie Narodnej Woli. Został skazany na pięcioletnią zsyłkę na Syberię.
– 75 lat temu, 20 marca 1942 r. na murach Warszawy po raz pierwszy pojawił się Znak Polski Walczącej.

Kwiecień

– 1020 lat temu, 23 kwietnia 997 r. męczeńską śmierć z rąk pogańskich Prusów poniósł biskup Wojciech. Po kanonizacji w 999 r. został patronem Polski.
– 20 lat temu, 2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło Konstytucję RP. Konstytucja weszła w życie 17 października 1997.

Maj

– 100 lat temu, 13 maja 1917 r. troje dzieci z wioski w pobliżu miasta Fatima w Portugalii miało doznać objawienia Matki Bożej. Wydarzenia w Fatimie uznawane są za jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych w historii XX w.
– 40 lat temu, 7 maja 1977 r. funkcjonariusze SB zamordowali krakowskiego studenta i działacza opozycji antykomunistycznej Stanisława Pyjasa.

Czerwiec

– 1045 lat temu, 24 czerwca 972 r. w bitwie pod Cedynią wojska Mieszka I odniosły zwycięstwo nad wojskami margrabiego Marchii Łużyckiej Hodona.
– 570 lat temu, 25 czerwca 1447 r. w katedrze wawelskiej koronowany został Kazimierz Jagiellończyk.
– 225 lat temu 22 czerwca 1792 r. król Stanisław August Poniatowski ustanowił Order Virtuti Militari dla uczczenia zwycięstwa wojsk polskich w bitwie z Rosjanami pod Zieleńcami.
– 100 lat temu, 4 czerwca 1917 r. dekretem prezydenta Francji powołana została Armia Polska we Francji, zwana też Błękitną Armią. Jej ostatnim dowódcą był gen. Józef Haller. W uznaniu jego zasług i dla upamiętnienia tej rocznicy Senat RP ogłosił gen. Hallera patronem roku 2017.

Lipiec

– 445 lat temu, 7 lipca 1572 r. bezpotomnie zmarł Zygmunt August. Jego zgon oznaczał koniec rządów Jagiellonów w Polsce i Litwie.
– 220 lat temu, w lipcu 1797 r. w Lombardii Józef Wybicki napisał tekst „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech” nazywanej również „Mazurkiem Dąbrowskiego”.
– 210 lat temu, 7 lipca 1807 Francja zawarła w Tylży traktaty pokojowe z Rosją i Prusami. Na ich mocy z ziem II i III zaboru pruskiego utworzono Księstwo Warszawskie. Dwa tygodnie później Napoleon nadał nowemu państwu konstytucję.
– 100 lat temu, 22 lipca 1917 r. w wyniku kryzysu przysięgowego w Legionach Polskich Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski zostali aresztowani przez Niemców i osadzeni w twierdzy w Magdeburgu.
– 65 lat temu, 22 lipca 1952 r. Sejm Ustawodawczy uchwalił tzw. stalinowską konstytucję. Wprowadzała oficjalną nazwę PRL.
– 20 lat temu, w pierwszych dniach lipca 1997 r., w rezultacie wielkich opadów deszczu na południu Polski rozpoczęła się tzw. „powódź tysiąclecia”. W jej wyniku zginęło 56 osób, a szkody materialne oszacowano na ok. 3,5 miliarda dolarów.

Sierpień

– 245 lat temu 5 sierpnia 1772 r., w Petersburgu podpisano trzy traktaty rozbiorowe pomiędzy Rosją, Prusami i Austrią, ustalające granice ziem zagrabionych Rzeczypospolitej w wyniku I rozbioru.
– 170 lat temu, 20 sierpnia 1847 r. w Hrubieszowie urodził się jeden z najwybitniejszych pisarzy polskiego pozytywizmu Aleksander Głowacki, znany jak Bolesław Prus.

Wrzesień

– 8 września 1717 r. w święto Narodzenia Matki Bożej koronami papieskimi koronowany został obraz Matki Bożej Jasnogórskiej. Trzechsetna rocznica tej uroczystości jest okazją do ustanowienia przez Senat roku 2017 Rokiem Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

Październik

– 200 lat temu, 15 października 1817 r. w szwajcarskiej Solurze zmarł Tadeusz Kościuszko. Sejm RP ustanowił z tej okazji rok 2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki.

Listopad

– 200 lat temu, 13 listopada 1817 r. we Lwowie powstał ufundowany przez Józefa Maksymiliana Ossolińskiego Zakład Narodowy im. Ossolińskich, którego zadaniem było gromadzenie księgozbioru i pamiątek narodowych.
– 7 listopada 1917 r. w wyniku bolszewickiego zamachu stanu w Piotrogrodzie obalony został Rząd Tymczasowy. Wydarzenie to uznawane jest za początek tzw. rewolucji październikowej.

Grudzień

– 3 grudnia 1857 r. w Berdyczowie urodził Józef Konrad Korzeniowski znany jako Joseph Conrad. 160. rocznicę urodzin uznawanego za jednego z najwybitniejszych pisarzy w historii upamiętnia ustanowiony przez Sejm Rok Josepha Conrada.
– Rok 2017 r. w związku ze 150. rocznicą urodzin Józefa Piłsudskiego został ogłoszony Rokiem Piłsudskiego. Przyszły Naczelnik Państwa przyszedł na świat 5 grudnia w rodzinnym majątku w Zułowie na Wileńszczyźnie.
– 90 lat temu, 13 grudnia 1927 r. prezydent RP Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie „o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach”. Decyzja prezydenta ustanawiała nowy, obowiązujący obecnie wzór godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Słowo Polskie na podstawie informacji PAP, 03.01.16 r.