Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Przepis sprzed 110 lat na zdrowe ciało od członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Kijowie

Przepis sprzed 110 lat na zdrowe ciało od członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Kijowie

Fot. Ćwiczenia członków Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego w Kijowie. Fot. polona

W Kijowie istniało Polskie Towarzystwo Gimnastyczne. Społeczeństwo jednak może zrozumiało, lecz nie dość przejęło sę, niestety ważnością tracyonalnych ćwiczeń gimnastycznych, nie podzielając tej starej zasady, że „w zdrowem ciele zdrowy duch mieszka” bo z tylu zamieszkałych w Kijowie Polaków zaledwie szczupłą garstkę 620 członków Polskie Towarzystwo Gimnastyczne posiadało.

A przecież tyle jest tu rodzin polskich, tyle młodzieży polskiej — która, gdyby trochę lepsze chęci miała i chciała zrozumieć tę wzniosłą idęę, korzystałaby sama i agitowała za uczęszczaniem na gimnastykę do Towarzystwa, w którego murach wychowywałyby się zdrowe zastępy na pożytek społeczeństwu. Bo tylko zdrowy organizm jest zdolnym do dzelnej pracy.

Następnie zwracam się do naszych druhów, uprawiających gimnastykę — ale w odmienny nieco sposób, a mianowicie do tych, którzy uprawiają sport wioślarski, kolarski i zapaśniczy. Aby dojść w pewnym sporcie do perfekcyi bez szkody dla zdrowia, należy przedtem poddać się ćwiczeniom, któreby uwzględniały rozwój całego organizmu ludzkiego. Jest wielu dobrych wioślarzy i kolarzy, którzy uprawiają racjonalne ćwiczenia gimnastyczne bez przerwy, i dzięki tym ćwiczeniom są zdrowi, jako też pięknej postawy: również zawodowi zapaśnicy, którzy uzyskali mistrzostwo świata, oddawali się najpierw racjonalnym ćwiczeniom gimnastycznym.

Za przykład mogą nam służyć nietylko pojedyncze osoby, ale kluby sportowe, gdzie członkowie po minionej odpowiedniej dla nich porze roku, oddają się z zapałem racyonalnym ćwiczeniom gimnastycznym, ponieważ, kto się oddaje ćwiczeniom tylko specyalnym (sportowi w jednym kierunku) nabywa wady serca i płuc i rozwija się nieproporcyonalnie.

W końcu, aby nasi członkowie poznali, że nie uprawiamy ćwiczeń dla sztuki, lecz ćwiczymy ciało nasze dla zdrowia, podaję tok lekcyi gimnastyki według metody, uprawianej w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym w Kijowie:

Każda lekcya dzieli się na 4 części, uwzględniające rozwój całego organizmu ludzkiego:

I. Trwająca 20 minut, obejmuje: ćwiczenia nóg, celem wprowadzenia organizmu w należyty tok pracy z uwzględnieniem mięśni wyprostnych, rozchylających, zbliżających i uginających nogi. Ruchy ramion lub tułowia, dodane do tych ćwiczeń, są jedynie czynnikiem potęgującym natężenie i utrudnienie ruchu.

II. Trwającą 15 minut, stanowią: ćwiczenia ramion celem rozwoju kośćca i mięśni ramion i górnego tułowia, tudzież organów wewnętrznych.

III. Trwająca 10 minut, składa się z 3 momentów:
a) z ćwiczeń prostujących kręgosłup — celem wypuklenia piersi i uzyskania prostej, pięknej postawy.
b) z ćwiczeń równowagi — celem odpoczynku, i ze względu działania dodatniego na ustrój nerwowy.
c) z ćwiczeń tułowia 1) mięśni przednich 2) tylnych. 3) bocznych, aby stworzyć organom wewnętrznym jak najlepsze warunki fizyologiczne.

IV. trwająca 15 minut, obejmuje ćwiczenia szybkościowe —celem spotęgowania akcji płuc i serca.

Kończy się każda lekcja ćwiczeniem w głębokim oddychaniu — celem uspokojenia podniesionej funkcji organów oddechowych i tętna.

Słowo Polskie za: Alfred Hamburger, 1907 r., polona, 22 marca 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *