Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Polska sekcja teatralna w Kijowie w roku 1907

Polska sekcja teatralna w Kijowie w roku 1907

Fot. polona

Sekcja Dramatyczna przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym zorganizowana została w kwietniu 1907 roku pod nazwą „Kółko Dramatyczne przy PTG”.

Kółko rządziło się autonomicznie przez komitet w skład którego wchodzili przewodniczący druh A. Kochański, czterech członków, dwóch następców i reżyser.

W roku sprawozdawczym Kółko, dzięki inteligentnej starannej pracy reżysera swego p. Kindlera, znacznie się wzmocniło i pogłębiło swą działalność, przechodząc stopniowo do repertuaru poważniejszego zatracając cechy ujemne trup amatorskich.

Skład osobisty kółka wzbogacił się w roku bieżącym szeregiem członków bardzo poważnej mirry artystycznej tworzącej wraz z poprzednimi nader zasobny zespół sceniczny, o czem przekonywająco świadczy ogólne uznanie, zdobyte przez Kółko w dniu 26 grudnia 1917 roku na przedstawieniu w Ogniwie „Domu Otwartego”.

W kwietniu tegoż roku Kółko liczyło trzydziestu członków, obecnie ilość takowych wzrosła do pięćdziesięciu pięciu.

W roku 1917 kółko odbyło jedenaście posiedzeń Komitetu i dwa walne zebrania.

Wystawionych zostało dziewiętnaście sztuk, w tej liczbie „Grube Ryby” Bałuckiego, „Lobzowianie” Anczyca, „Werbel Domowy” Gregorowicaa i „Dom otwarty” Bałuckiego, cieszące się szerszym uznaniem tak w Kijowie, jak w Białej Cerkwi, dokąd kółko wyjeżdżało na występy gościnne.

W lokalu PTG kółko występowało dwadzieścia razy, po za lokalem — trzy razy.

Słowo Polskie za: polona, 19 marca 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *