Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » Bezpieczny Kredyt 2% dla uchodźców z Ukrainy. Jak go uzyskać?

Bezpieczny Kredyt 2% dla uchodźców z Ukrainy. Jak go uzyskać?

Uchodźcy z Ukrainy, w tym osoby posiadające Kartę Polaka mogą ubiegać się o Bezpieczny Kredyt 2%. Muszą oni spełniać podstawowe założenia programu i mieć zdolność kredytową umożliwiająca regularną spłatę kredytu. Ustawa nie przewiduje w tym przypadku żadnych wyjątków i dodatkowych ułatwień.

O Bezpieczny Kredyt 2% można wnioskować od początku lipca bieżącego roku. W ramach nowego rządowego programu wsparcia w zakupie pierwszego mieszkania można otrzymać kredyt hipoteczny na preferencyjnych warunkach. Przez 10 lat będziemy otrzymywać dopłaty do raty kredytu. Rozwiązanie dostępne jest również dla obcokrajowców zarabiających w złotych i płacących w Polsce podatki oraz Polaków uciekających przed wojną z Ukrainy.

Bezpieczny Kredyt 2% – jakie warunki należy spełnić?

Bezpieczny Kredyt 2% można przeznaczyć na zakup pierwszej nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym lub budowę domu. Warunek ten oznacza, że nie można posiadać obecnie, ani nie posiadało się wcześniej prawa własności mieszkania lub domu, lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na terenie Polski. Posiadania nieruchomości za granicą nie wyklucza więc z udziału w programie.

Z kredytu może skorzystać kredytobiorca do 45 roku życia, a w przypadku małżeństw warunek ten musi być spełniony przez młodszego z kredytobiorców.

W ramach programu można singiel może otrzymać 500 tys. zł kredytu, a małżeństwo lub osoby wychowujące dzieci mogą dostać do 600 tys. zł. Wkład własny nie może przekroczyć 200 tys. zł, więc Bezpiecznym Kredytem 2% możemy sfinansować zakup nieruchomości do 700 tys. zł lub do 800 tys. zł w zależności od sytuacji kredytobiorcy.
W przypadku braku wkładu własnego można skorzystać z gwarancji BGK i uruchomić kredyt na całą wartość nieruchomości. Budując dom na działce budowlanej, której jesteśmy właścicielami, kwota kredytu wraz z wartością działki nie może przekroczyć 1 mln złotych.

Czy są specjalne warunki dla osób z Kartą Polaka?

Obcokrajowcy, w tym również osoby posiadające Kartę Polaka, które przyjeżdżają do Polski z Ukrainy, muszą spełnić podstawowe założenia programu. Głównym warunkiem, który należy spełnić, aby otrzymać Bezpieczny Kredyt 2%, jest prowadzenie gospodarstwa domowego w Polsce, osiąganie dochodów w polskiej walucie i płacenie u nas podatków. Obcokrajowiec, który ma gospodarstwo domowe za granicą, ale chce się osiedlić w Polsce, może przystąpić do kredytu wspólnie z osobą posiadającą polskie obywatelstwo.

Warunkiem przystąpienia do kredytu przez osobę z obcym obywatelstwem, nawet jeśli posiada ona Kartę Polaka, jest również uregulowane prawo pobytu w Polsce, wskazanie miejsca zamieszkania i posiadanie pracy w Polsce.

Procedury związane z uruchomieniem kredytu są w tym przypadku podobne jak w przypadku wnioskowania o kredyt hipoteczny na standardowych warunkach.

Wynagrodzenie i zdolność kredytowa

Zgodnie z ustawą Bezpieczny Kredyt 2% udzielany jest tylko w polskiej walucie. Natomiast zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami KNF, każdy kredyt hipoteczny może być udzielany wyłącznie w walucie, w której kredytobiorca uzyskuje większą część swoich dochodów. Z obu zapisów wynika, że Bezpieczny Kredyt 2% można otrzymać, jedynie uzyskując dochody w złotych.

Przed przyznaniem kredytu bank jest zobowiązany do sprawdzenia zdolności kredytowej wnioskodawców. Kredyt zostanie udzielony jedynie w sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi w banku procedurami, kredytobiorca będzie osiągał dochód na poziomie, który umożliwi mu regularną spłatę raty przyszłego zobowiązania. Zdolność kredytowa jest ustalana po indywidualnej ocenie sytuacji finansowej wnioskodawców i jej poziom różni się w zależności od banku.

W przypadku Bezpiecznego Kredytu 2% kredytobiorcy mają wyższą zdolność kredytową niż w przypadku standardowej oferty, ponieważ bank może przyjąć do liczenia zdolności niższą ratę, po uwzględnieniu dopłaty.
Banki nie udzielają kredytów na podstawie oświadczenia, dlatego wysokość dochodu w każdym przypadku musi być udokumentowana. W przypadku umowy o pracę bank poprosi o zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów oraz wyciąg z konta potwierdzający wpływy. Przedsiębiorca będzie musiał dostarczyć wyciąg KPiR oraz deklaracje PIT nawet za dwa zamknięte lata.

Małżeństwo z dwójką dzieci na utrzymaniu, dochodem na poziomie 10 tys. zł netto miesięcznie, pozytywną historią w BIK i brakiem zobowiązań powinno mieć zdolność kredytową na maksymalną możliwą kwotę, jaką mogą otrzymać w ramach programu, czyli 600 tys. zł.

Dochód w postaci świadczenia 500+ może być brany przez banki pod uwagę przy liczeniu zdolności kredytowej. Z drugiej strony każda dodatkowa osoba w gospodarstwie domowym powoduje wzrost kosztów utrzymania.

Banki są w tym przypadku zobowiązane do przyjmowania realnych kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, więc im więcej jest osób na utrzymaniu kredytobiorców, tym wyższy dochód powinni oni wykazywać. Na zdolność kredytową negatywnie wpływają też wszelkie zobowiązania. Karta kredytowa lub zakupy na raty mogą znacznie obniżyć kwotę, jaką bank będzie w stanie przyznać wnioskodawcy.

Artykuł powstał że powstał we współpracy z https://www.nieruchomosci-online.pl/

Słowo Polskie, 18 września 2023 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *