Jesteś tutaj: Home » AKTUALNOŚCI » Różne » Warto wiedzieć » 10 milionów złotych na realizację projektów na rozwój środowisk polskich i polonijnych za granicą w 2024 roku

10 milionów złotych na realizację projektów na rozwój środowisk polskich i polonijnych za granicą w 2024 roku

Fot. Senat RP

Do Senatu wróciły środki na wsparcie Polonii i Polaków za granicą. Tegoroczna kwota do podziału wyniosła 10 mln zł. Główne priorytety, według których zostały rozdysponowane środki to:

1. Aktywizacja młodego pokolenia Polaków mieszkających za granicą – zrealizowane zostaną 22 zadania na kwotę 2 880 000 zł;
2. Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania i rozwój struktur polonijnych – przyznano 16 projektom kwotę 1 866 000 zł;
3. Działania na rzecz Polaków na Wschodzie – zrealizowane zostanie 17 zadań na kwotę 2 000 000 zł;
4. Edukacja polonijna – 10 projektów w kwocie 1 000 000 zł;
5. Kultura i promocja Polski oraz zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego za granicą – zrealizowane zostanie 18 zadań na kwotę 1 900 000 zł.

Łącznie w konkursie wzięło udział 167 podmiotów, wpłynęły 493 oferty na realizację zadań. Pieniądze trafią do 38 polonijnych organizacji pozarządowych na realizację 83 różnych inicjatyw.

Projekty były oceniane pod względem formalnym przez zespół pracowników Kancelarii Senatu, a pod względem merytorycznym przez komisję konkursową. Następnie 4 czerwca br. zaopiniowali je członkowie senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

5 czerwca Prezydium podjęło decyzję o zleceniu realizacji i częściowym dofinansowaniu zadań w wyłonionych w konkursie ofertach.

>>> Wyniki Konkursu można zobaczyć pod linkiem <<<

Słowo Polskie za: Senat RP, 10 czerwca 2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *